Lễ Tưởng Niệm Lần thứ 19 Hòa Thượng Thượng HUỆ Hạ SANH