Lễ Truyền Giới Quy Y Tam Bảo tại Tổ Đình Chùa GIÁC LÂM

Lễ Truyền Giới Quy Y Tam Bảo tại tổ Đình Chùa GIÁC LÂM

DSC01606 (Copy) DSC01607 (Copy) DSC01609 (Copy) DSC01583 (Copy) DSC01584 (Copy) DSC01585 (Copy) DSC01587 (Copy) DSC01588 (Copy) DSC01589 (Copy) DSC01590 (Copy) DSC01594 (Copy) DSC01596 (Copy) DSC01597 (Copy) DSC01600 (Copy) DSC01602 (Copy) DSC01603 (Copy) DSC01604 (Copy)