Chùa Giác Viên Tp HCM ( chùa Hố Đất)

https://youtu.be/IzNfmgGSgs8

[youtube id=”PdcD372sAqA” width=”600″ height=”350″]