Hình ảnh pháp hội tại chùa Giác Lâm – ngày 20/04/2014

 

Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Giác Lâm – ngày 20/04/2014.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26